Bánáti ügyvédi iroda

Egy család Justitia szolgálatában

A többgenerációs védelem Egy család Justitia szolgálatában

Rólunk

Dr. Bánáti János

„Mindenkinek joga van megkapnia a megfelelő védelmet az állam túlkapásaival szemben. Az ügyvéd kötelessége, hogy szakértelmével támogassa azt, aki a bürokrácia fogaskerekei közé kerül, és segítsen neki megtalálnia az igazát...”

Dr. Bánáti János jogász nevelőapja hatására jelentkezett az ELTE Állam és Jogtudományi Karára. Az egyetemi évek alatt figyelme mindinkább a büntetőjog felé fordult. Ügyésznek készült, de egy családi tarokkpartit követően a 30-50-es évek legendás büntetőjogásza, dr. Schirilla György hatására a védőügyvédi praxist választotta. Egy, az újdonsült szerepben megnyert egyetemi perbeszéd-verseny, majd a jogi kar summa cum laude minősítéssel kísért elvégzése egyenes utat jelentett számára a sikeres ügyvédi pálya felé.

Ügyvédjelöltként került a nagy presztízzsel bíró Népszínház utcai 21-es ügyvédi munkaközösség tagjai közé 1967-ben, ahol egészen 1990-ig dolgozott ügyvédként, olyan nagynevű kollégák társaságában, mint Dr. Jacsó István, Dr. Szamosi György, Dr. Sasvári Tibor, illetve a későbbi igazságügyi miniszter, Balsai István, vagy a Fővárosi Önkormányzat kulturális bizottságának majdani elnöke, Bőhm András.

1979-től 1984-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, majd öt éven keresztül a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi megbízottja volt. 1989-ben választották meg a kamara főtitkárának. Ezt a tisztét 1992-ig töltötte be. 1992-tól a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökeként tevékenykedett, majd 2006-ban a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének választották. Ekkor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja lett. Megtisztelő kamarai pozíciója mellett a Magyar Jogász Egylet alelnöki posztját is betölti, a Nemzetközi Bűnügyi Társaság Magyarországi tagozatának elnökségi tagja, a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatóságának tagja, és az Egységes Jogi Szakvizsga Bizottság elnöke. Mindemellett a Magyar Jog Szerkesztőbizottságában és a Pénz- és Tőkepiaci Választott Bíróság elnökségében is helyet kapott. Ügyvédi munkája mellett a jogi képzésben is részt vesz: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megbízott előadó.

1990-ben kapta meg a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Ügyvédi Munkáért kitüntető jelvényét, majd 1996-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje birtokosa lett. 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje elismerésében részesült.

A Bánáti Ügyvédi Irodát 1992-ben nyitotta. Magánpraxisában szinte az összes nagy jelentőségű gazdasági büntetőügyben szerepet vállalt, védte a Cordax-és a Globex-ügy, az Ybl Bank- illetve a Postabank-ügyek gyanúsítottjait is. 45 éve él boldog házasságban, felesége az ügyvédi irodát vezeti. Elsősorban a büntetőügyek képviseletét látja el, hiszen meggyőződése szerint az államhatalom túlsúlya miatt bárki bekerülhet az igazságszolgáltatás útvesztőibe, ezért a védő feladata, hogy a vádlott mellé álljon, és egyedüli támaszaként a legjobb tudása szerint igyekezzen megvédeni a túlkapásoktól a jog eszközeit használva.

Dr. Bánátiné
Dr. Makray Ilona

„Irodánkban az ügyvédjelöltek a jogi pálya csaknem minden területén megmérettethetik magukat. Konkrét ügyek állandó koncentrációt igénylő intézése során sajátítják el azt a gyakorlati tudást, amely a pályájuk során mindvégig segíteni fogja őket. Ez a gyakorlatias szemlélet az, amely az általunk felhatalmazott elméleti ismeretek mellett a munkamódszereinket sikeressé teszi.”

Dr. Bánáti Jánosné orvosnak készült, de családi körülmények miatt végül mégis az ELTE Állam és Jogtudományi Karára iratkozott be, ahol 1968-ban végzett. Kezdetben a bírói hivatás érdekelte, de a szakma akkori állapotából kiábrándulva a Népszínház utcai 21-es ügyvédi munkaközösségben kezdte meg ügyvédjelöltként gyakorlati felkészülését választott pályájára.

Bár elsősorban a büntetőjog vonzotta, fiatal édesanyaként egy pedofil-ügy hatására morális meggyőződésének engedve leszámolt a védőügyvédi ambícióival és figyelme a polgári ügyek felé fordult. Döntését nem bánta meg, a Bánáti Ügyvédi Iroda vezetőjeként a mai napig klasszikus polgári, gazdasági és cégjogi ügyekkel foglalkozik.

Dr. Bánáti Kristóf

„Számomra mindig magától értetődő volt, hogy ügyvéd leszek. Leginkább a védői feladatokat érzem közel magamhoz, de ez nem tudatos választás eredménye, a sors döntött így. Tapasztalataim szerint, egy ügy megoldása során is célszerű megőrizni ezt a könnyedséget, amely a dolgok folyását – természetesen precíz munkavégzéssel párosulva – a helyes mederbe tereli.”

Dr. Bánáti Kristóf gyermekkora óta ügyvédnek készült. A családi hagyomány szerint már gyermekkorában a jogszabálygyűjteményeket bújta. Útja egyenesen vezetett az Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Karára, ahol 2003-ban végzett.

2009-óta praktizál, elsősorban a büntetőjogi feladatok ellátására fókuszál, de a gazdasági jog, az ingatlanjog, illetve a kártérítési -, a polgári- és a társasági jog területein jelentkező kérdéseket is komoly szakmai apparátust mozgósítva válaszolja meg. A családi ügyvédi iroda következő generációját képviseli, első jelentős sikerét a 2009-es dunakeszi repülőnapon kisgépével a nézők közé csapódó pilótának a védelmével érte el. A büntetőügyet jogerősen, első fokon megnyerte.

Az iroda

A Bánáti Ügyvédi Iroda 1992-ben alakult meg. A Bánáti Ügyvédi Iroda az alapítása óta eltelt több mint két évtized során tekintélyes rangot vívott ki magának Magyarországon. Tevékenységével számos országos jelentőségű ügyben keresett megbízói számára megnyugtató megoldást. A Bánáti Ügyvédi Iroda kiváló kapcsolatokat alakított ki számos tekintélyes és tapasztalt ügyvédi irodával, amelyek igény esetén speciális szakterületeken nyújtott szolgáltatásaikkal támogatják munkáját.

Tagjaink

Dr. Bánáti János
ügyvéd
Dr. Bánátiné
Dr. Makray Ilona
ügyvéd
Dr. Bánáti Kristóf
ügyvéd
Dr. Elek György
ügyvéd

Tagjaink

Dr. Bánáti János

1944. június 20-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 1967-ben summa cum laude eredménnyel végezte. 1967-től 1969-ig a Budapesti 21. sz. ÜMK-ban ügyvédjelölt, majd ugyanitt ügyvéd volt 1969-től 1990-ig. Ezen időpont óta a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja.

1979-től 1984-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, 1984-től 1989-ig fegyelmi megbízottja, majd 1989-től 1992-ig főtitkára.

1992-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökévé választották, mely tisztséget többszöri újraválasztás után 2006. márciusáig töltött be.

2006 május 15-től a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.


A Kamarán kívüli tagságok ill. tisztségek:

 • a Magyar Jogász Egylet alelnöke,
 • a Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke,
 • a Nemzetközi Bűnügyi Társaság Magyarországi tagozatának elnökségi tagja,
 • a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatóságának tagja,
 • a Magyar Jog Szerkesztőbizottságának elnöke,
 • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, valamint
 • a Pénz- és Tőkepiaci választottbíróság elnökségi tagja,
 • a Sport Állandó Választottbíróság tagja,


Szakmai érdeklődés

Szakmai érdeklődése a gazdasági büntetőjog és büntető eljárási jog felé irányul, e körben rendszeresen tart előadásokat a Jogász Egyleti ill. Kamarai rendezvényeken és publikál a témába vágó cikkeket, tanulmányokat, társszerzője több büntetőeljárás jogi egyetemi tankönyvnek.


Nyelvismeret:

Angol


Kitüntetések:

 • Kiváló ügyvédi munkáért 1990
 • Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje 1996
 • Szalay László díj 1998
 • Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje 2004
 • Eötvös Károly díj 2006
 • Amicus Curiae díj 2013
Ablak bezárása »

Szakterületek

Büntetőjog

A büntetőjog feladata az állami, társadalmi, gazdasági rend, illetve az állampolgárok személyének, jogainak és biztonságának védelme. A Bánáti Ügyvédi Iroda a büntetőjog hatálya alá tartozó összes területen teljes körű jogi szolgáltatást nyújt az ügyfeleinek.

Polgári jog

A polgári jog a törvény által garantálja mindenki számára az önrendelkezés szabadságát, személyisége kibontakoztatását, védelmét és a vagyonával való szabad rendelkezést nem csupán az élők körében, hanem a rendelkező személy halála esetére is. Irodánk a személyi, a dologi és a kötelmi jog valamennyi alkalmazására vonatkozóan fogad megbízásokat a régi és új ügyfeleitől.

Gazdasági jog, cégjog

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet.

Sikereink

Az ügyvédi munka során a siker jelentése rendkívül relatív. A Bánáti Ügyvédi Iroda bő két évtizedes múltjához mégis számos sikertörténet, országos jelentőségű ügy képviselete kapcsolódik.

Dr. Bánáti János eredményeivel már a Népszínház utcai 21-es ügyvédi munkaközösség tagjaként országos ismertségre tett szert. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb fővárosi tömegszerencsétlenségét okozó 1978-as Boráros téri HÉV-balesetben az egyik motorvezetőt védte. Sikerült bizonyítania, hogy a szerelvény kisiklását műszaki hiba okozta. Alig hat évvel később ismét a figyelem középpontjába került, amikor ő látta el a Szépművészeti Múzeum nagy vihart kavart képlopási ügyében az egyik vádlott képviseletét.

A Bánáti Ügyvédi Iroda tagjaként valamennyi nagy gazdasági ügyben – mint a Cordax-ügy, a Globex-ügy, az Ybl Bank-ügy, vagy a Postabank-per – vállalt védői feladatokat. Ezek során, és mint a Magyar Ügyvédi Kamara jogi kérdésekben gyakorta megnyilatkozó elnöke rövid idő alatt országos ismertségre tett szert.

Publikációk

Bánáti Ügyvédi Iroda bő két évtizedes múltjához »

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet.

Két fontos gátügyi lépcső hármas/trió tárgyalása a novemberi hónapban az idei télen »

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet – PDF/14,5 MB

Délen mélyebb a tengerhez való viszonyítás »

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet.

Télen a medvékre is süt a nap »

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet. – PDF/0,5 MB

Lenszövetes kimenő »

Az ügyvédi iroda gazdasági jogi, cégjogi ügyekben is vállal évtizedes tapasztalatára, munkatársai szaktudására támaszkodva jogi képviseletet.

Publikációk

Apoláris kovalens kötés ama esetében a kötéskialakító migráció elektronfelhős

Budapesten Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam és Jogtudományi suma mionaslipk anmulaude eredménnyel végezte. 1967-től 1969-ig a Budapesti 21. sz. ÜMK-ban ügyvédjelölt, majd ugyanitt ügyvéd volt 1969-től 1990-ig. Ezen időpont óta ügyvédi

Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi megbízottja volt. 1989-ben választották meg a kamara főtitkárának. Ezt a tisztét 1992-ig töltötte be. 1992-tól a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökeként tevékenykedett, majd 2006-ban a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének választották. Ekkor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja lett. Megtisztelő kamarai pozíciója mellett a Magyar Jogász Egylet alelnöki posztját is betölti, a Nemzetközi Bűnügyi Társaság Magyarországi tagozatának elnökségi tagja, a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatóságának tagja, és az Egységes Jogi Szakvizsga Bizottság elnöke. Mindemellett a Magyar Jog Szerkesztőbizottságában és a Pénz- és Tőkepiaci Választott Bíróság elnökségében is helyet kapott. Ügyvédi munkája mellett a jogi képzésben is részt vesz: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megbízott előadó.

1990-ben kapta meg a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Ügyvédi Munkáért kitüntető jelvényét, majd 1996-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje birtokosa lett. 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje elismerésében részesült.

A Bánáti Ügyvédi Irodát 1992-ben nyitotta. Magánpraxisában szinte az összes nagy jelentőségű gazdasági büntetőügyben szerepet vállalt, védte a Cordax-és a Globex-ügy, az Ybl Bank- illetve a Postabank-ügyek gyanúsítottjait is. 45 éve él boldog házasságban, felesége az ügyvédi irodát vezeti. Elsősorban a büntetőügyek képviseletét látja el, hiszen meggyőződése szerint az államhatalom túlsúlya miatt bárki bekerülhet az igazságszolgáltatás útvesztőibe, ezért a védő feladata, hogy a vádlott mellé álljon, és egyedüli támaszaként a legjobb tudása szerint igyekezzen megvédeni a túlkapásoktól a jog eszközeit használva.

Ablak bezárása »

Rólunk írták

Kapcsolat

Bánáti Ügyvédi Iroda

 • 1137 Budapest, Katona József utca 14. III./2.
 • +36 1 339 8927, +36 1 320 5568
 • +36 1 320 5575
 • iroda@banati.hu
Bánáti Ügyvédi Iroda / 1137 Budapest, Katona József utca 14. III./2.